Assig/Echter | Manager Coaches

Wortmarke, Geschäftsausstattung | Dorothea Assig
Topmanagement Coach | München

Wortmarke, Geschäftsausstattung | Dorothee Echter
Topmanagement Coach | München

Umzugspostkarte | Dorothee Echter
Topmanagement Coach | München

Imageprospekt | Dorothee Echter, Dorothea Assig
Topmanagement Coaches | München

Imageprospekt | Dorothee Echter, Dorothea Assig
Topmanagement Coaches | München

Imageprospekt | Dorothee Echter, Dorothea Assig
Topmanagement Coaches | München

Imageprospekt | Dorothee Echter, Dorothea Assig
Topmanagement Coaches | München

Imageprospekt | Dorothee Echter, Dorothea Assig
Topmanagement Coaches | München

Imageprospekt | Dorothee Echter, Dorothea Assig
Topmanagement Coaches | München

Seminarprospekt | Entwurf

Seminarprospekt | Entwurf

Typografie

Textillustration für Webauftritt_1

Textillustration für Webauftritt_2

Textillustration für Webauftritt_3

Textillustration für Webauftritt_4

Textillustration für Webauftritt_5

Textillustration für Webauftritt_6